×

STANGE KOMMUNES PLANER FOR BARNEHAGENE 2023/2024

Utsikten Barnehage følger Stange kommunes planer og er med på satsninger sammen med Stange kommune. i 2023 er hovedpunktene: 

Kompetanseløftet

 

Et felles satsningsområde for 2023/2024 er kompetanseløftet. Kompetanseløftet er et tiltak for ledere og ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten, og skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det.

 Målet med kompetanseløftet er:

·         Alle barn og elever opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole.

·         Alle barn og unge skal få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel – uavhengig av sine forutsetninger.

·         Barnehager, skoler, PP-tjenesten og andre i laget rundt barnet og eleven må jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap.

·         Det pedagogiske tilbudet må tilpasses slik at alle får et best mulig utgangspunkt for utvikling og læring.

Ut fra dette har vi gjennomført en kartlegging og Utsikten barnehage skal jobbe med disse fokusomrødene i barnehageåret 2023/ 2024: 

 ·         Å verdsette ulikhet

·         Støtte alle barn og unge

·         Samhandling i laget rundt barn og unge