×

Hovedopptak

ut på tur i  nærskogen

Hovedopptaket til nytt barnehageår skjer på kommunens hjemmesider.

https://barnehage.visma.no/stange

Hvis du vil komme på besøk i forkant av opptaket, så har vi Åpen dag torsdag 16.02.2023 kl. 17.00-19.00

Høsten 2023 har vi ledig både småbarnsplasser og storbarnsplasser. 

Velkommen til oss.