×

Små steg for kloden. Barnehagedagen 9. mars

Tema for dagen er "små steg for kloden". 

Barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen, står det i barnehagelovens formålsparagraf. Men hvordan arbeider barnehagene for at barna skal lære å ta vare på naturen? Hvordan bidrar barna og barnehagen i kampen mot klimautfordringene vi står overfor? 

I dag har Knotter og Fluer pantet flasker, for å lære om resirkulering. Når vi leverer flaskene får vi penger. Pengene kan vi kjøpe noe for. I dag ble det kjøpt frø. Så nå skal det sås karse, solsikker og salat. 

Tordivelen og Humla har plukket søppel i Ottestad, både i skogen og rundt Vikasenteret og videre oppover i Bekkelaget. Dette ga flere poser med søppel. Dette ble så sortert og kastet i riktige beholdere i barnehagen. 
Barnehagen er Grønt Flagg sertifisert. Dette er et ledd i miljøfokuset vårt.