×

Opptak barnehageåret 2020/2021

Frist for søknad om opptak til hovedopptaket er 01.03.2020. 

Har du søkt FØR 01.01.2020 må du søke på ny, pga overgang til nytt opptakssystem. 

Du søker her via Visma barnehageportalen https://barnehage.visma.no/stange  eller på Stange kommune sin nettside under fanen barnehager.

Du må ha elektronisk ID tilgjengelig, dvs bankID eller bank ID på mobil. 

Vil du komme å se barnehagen, få en omvisning og informasjon om oss, ta kontakt på 95898825 eller 95898827 for en avtale.