×

Tordivelen og Humla

Her går barna fra 3 års alder til de starter skolen. Vi arbeider med barna avdelingsvis, og i små og store grupper. Vi har også gruppedager hver uke der barna er delt inn etter alder, og opplegget er tilpasset alder og modning. Skolestarterne er Rosa gruppe. De bruker ”Trampoline” – det varierer om det er nettbasert eller bøker med skoleforberedende aktiviteter. Og når våren kommer er de Rosaruss, - det er stor stas! 4/5 åringene jobber med trafikkopplæring og 3/ 4 åringene jobber med temaer rundt seg selv og kroppen sin.