×

Knotten og Flua

Er småbarnsavdelingene våre med barn fra 0-3 år. Her er tid, omsorg og et godt fang viktig for de aller minste. Tilknytning og trygghet er viktig for å trives. Dette jobber vi tett med de føste mnd barnet går i barnehagen. Opplegg og aktiviteter blir tilpasset etter modning. Vi har også en egen utelekeplass for de aller minste barna.